Синьо лято

Тържествена декорация на маса за гости в синьо
Декорация "синьо лято" на маса за гости
Декорация на маса за гости в ресторант
Цветна аранжировка с хортензии за масата на младоженците
Поставка за венчални халки
Сватбена декорация за изнесен ритуал
Ръчно изработени таблеки с имената на гостите
Сватбена декорация на маса за гости в синьо
Декорация "синьо лято" за сватбено тържество
Декорация на масата за младоженците стил "синьо лято"
Декорация за изнесен ритуал "синьо лято"
Цветни аранжировки с хортензии за изнесен ритуал
Сватбена декорация в синьо на маса за гости
Декорация "синьо лято"
Декорация в синьо за сватбено тържество
Декорация за сватбено тържество в синьо на ресторанта
Сватбена декорация "синьо лято"