Бялото – най -съвършеният цвят! Символ на светлина, вяра, идеалното,
доброто, началото , новото! Бяло и златно – хармония само от два цвята.