Непрекъсващата линия на кръга е символ на единство, безкрайност, съвършенство. Нека бъде така и с Любовта, нека е безкрайна!